ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápisům do 1. třídy předchází řada informativních akcí, které pořádá kolegium waldorfských tříd ve spolupráci s Waldorfskou iniciativou Liberec (WIL) během zimních a jarních měsíců.

Naší snahou je co nejvíce přiblížit specifika waldorfské pedagogiky a chod waldorfských tříd rodičům tak, aby pak rodiče mohli učinit nejlepší rozhodnutí o zápisu svých dětí do waldorfských tříd.

Více o jednotlivých akcích a aktivitách se dozvíte zde.

Termíny akcí a další podrobnosti naleznete v kalendáři akcí a aktualitách.

PŘEDZÁPISOVÝ POHOVOR

Samotnému zápisu předchází tzv. předzápisové pohovory. Předzápisový pohovor trvá zhruba 40 minut a je nutné se na něj včas přihlásit. Během pohovoru se zjišťuje zralost dítěte, kterému se věnuje paní učitelka. Současně v jiné místnosti probíhá dotazovaný pohovor s rodiči. U pohovorů může být přítomna také lékařka, která se zaměřuje na vývoj dítěte. Ideálně jsou k zápisu potřeba oba rodiče.

K předzápisovým pohovorům je nutné s sebou vzít fotografii dítěte, jeho rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce a pokud dítě má, tak i zprávu s diagnózou a doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny.

Přestupy z jiných tříd budou řešeny individuálně s vyučujícím dané třídy. Pro více informací prosím napište na info@waldorfliberec.cz.

Doporučení k zápisům do waldorfské třídy dostanou rodiče do 14 dnů od proběhnutých předzápisových pohovorů na uvedené emaily.

Oficiální zápis pak probíhá na Základní škole, Liberec, Kaplického 384 p.o. v termínech vyhlášených panem ředitelem, zveřejněny jsou na webových stránkách ZŠ Kaplického.

Termíny předzápisových pohovorů budou včas zveřejněny na našich webových stránkách v kalendáři akcí a aktualitách, případně na facebookovém profilu waldorfských tříd Liberec.

Aktuální kritéria pro přijetí do 1. waldorfské třídy ZŠ Kaplického naleznete zde.

Menu