VZNIK, HISTORIE A SOUČASNOST WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

Rudolf Steiner

VÝCHODISKA WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

Waldorfská pedagogika vychází z antroposofické antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925), která si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Učební plán, metody a obsahy výuky waldorfské školy jsou z tohoto poznání přímo odvozeny.

Na výchovu je ve waldorfských školách nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte. Na základě poznatků o vývoji člověka zavádí waldorfská pedagogika do vyučování poznatky a vědomosti přiměřeným způsobem a v odpovídajícím období.

Na základě Steinerovy antropologie vzniklo od r. 1919 až do současnosti na celém světě několik tisíc pedagogických a léčebně – pedagogických zařízení.

POČÁTKY WALDORFSKÉHO ŠKOLSTVÍ

První waldorfská škola byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu. Vznikla z podnětu továrníka Emila Molta, spolumajitele a ředitele cigaretové továrny
Waldorf-Astoria (odtud jméno pedagogického směru). E. Molt požádal Rudolfa Steinera o vybudování školy pro děti svých dělníků v souladu s antroposofickou ideou sociální trojčlennosti. Již o tři roky později byla vybudována druhá škola založená na stejných principech a brzy nato několik dalších na různých místech v Německu.

Rozvoj waldorfského školství byl přerušen v období druhé světové války, kdy byly nacistickým režimem zakázány. Po roce 1945 se waldorfské školství začalo šířit do řady dalších zemí. Ve světě jsou nejrozšířenějším typem alternativních škol. V 52 státech světa jich dnes pracuje kolem 845. Od roku 1919, kdy vznikla první takováto škola, si waldorfská pedagogika díky svému celostnímu pojetí získala obecné uznání a zejména v poslední době probíhá velký rozmach – za posledních třicet let vzrostl počet těchto škol desetkrát, za posledních deset let se zvýšil o 60%.

WALDORFSKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Waldorfská pedagogika se u nás začíná rozvíjet po roce 1989 jako alternativa k běžnému modelu vyučování. V současné době zde působí několik waldorfských mateřských center, 14 mateřských waldorfských škol, 10 základních waldorfských škol, 4 střední waldorfské školy a jedna speciální waldorfská škola.

Jejich seznam, kontakty i další užitečné informace naleznete na internetových stránkách Asociace waldorfských škol – zde

Menu