STRAVOVÁNÍ

Obědy pro Waldorfské třídy jsou zajištěn v jídelně Mařanova 650, odloučené pracoviště ZŠ Kaplického,. zajištěno dodavatelem Gatron s.r.o., provozovna Na Bojišti.

Přihlášení na www.strava.cz

Menu