Mgr. Martina Pošmourná

tandemová učitelka, učitelka angličtiny a němčiny

posmourna@zs-kaplickeho.cz

Motto: Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“                 J. A. Komenský

Vystudovala jsem obor učitelství německého jazyka a tělesné výchovy pro druhý stupeň ZŠ. Nadšení pro poznávání cizích jazyků, různorodých kultur a provozování outdoorových aktivit mě provázelo i po skončení vysokoškolského studia, kdy jsem cestovala po světě, pracovala jako lektor německého jazyka, českého jazyka pro cizince a zároveň jako průvodce ve vodácké cestovní kanceláři.

V roce 2002 jsem zatoužila po změně a využila proto nabídky zaměstnání v německé nadnárodní energetické společnosti, kde jsem pracovala na různých pozicích až do roku 2015. Během této doby jsem se rozhodla zdokonalit se v anglickém jazyce, proto jsem odjela do Austrálie, kde jsem svůj roční studijně-pracovní pobyt završila úspěšným absolvováním mezinárodní zkoušky. Poté jsem se stejně intenzivně věnovala cestování a poznávání kulturních tradic Austrálie, Nového Zélandu a okolních ostrovů.

Pobyt na druhé straně zeměkoule ve mě vzbudil mnoho otázek o smyslu života na této planetě a návazně též zájem o oblast psychosomatiky. Seberozvojové kurzy mě postupně nasměrovaly k dobrovolnické práci s dětmi, a to především ve věku mezi 7 a 12 lety. Nejdříve jsem jako dobrovolník doučovala v rámci Diakonie ČCE děti ze sociálně slabších rodin a poté čtyři roky pracovala s chlapcem s PAS pomocí speciální metody, která se nazývá Son-Rise Program®.

Dobrovolnická práce s dětmi byla ve všech směrech obohacující a stala se základním impulsem ke změně směru v pracovní oblasti. V roce 2015 jsem se rozhodla opustit korporátní prostředí a začala pracovat v mezinárodní škole v Praze – Nebušicích jako administrativní pracovník v oddělení vzdělávání a zároveň jako suplující učitel německého jazyka a anglického jazyka jako nemateřského jazyka (ESL).

Výuka jazyků na prvním stupni mě velmi naplňovala, proto jsem se rozhodla rozšířit si své vzdělání o učitelství na prvním stupni ZŠ, které jsem absolvovala v letech 2018 – 2020 na TUL v Liberci. Během studia a sběru dat pro závěrečnou práci („Systém individuálního vzdělávání na ZŠ Březová“) jsem si doplnila vlastní zkušenosti z výuky v mezinárodní škole podrobnými informacemi o vzdělávacích systémech, odlišných výukových prostředích a metodách v rámci státního i alternativního školství.

Po ukončení rozšiřujícího studia jsem začala pracovat jako tandemový učitel na prvním stupni ZŠ Husova v Liberci, kde jsem si ověřila, že státní vzdělávací systém není v souladu s mým vnitřním nastavením, a proto jsem v září 2020 nastoupila jako učitel ve Waldorfských třídách v Liberci.

Ve svém volném čase se věnuji především horské turistice, sportu, cestování, meditaci, józe a četbě.

Zpět

Menu