Mgr. Eliška Marková

učitelka německého jazyka a hudební výchovy

e.markova@zs-kaplickeho.cz

Motto: “Štěstí přeje připraveným”

Už jako malá holka jsem si zakládala různé sešitky, ve kterých jsem sama sobě “vytvářela” a poté “opravovala” nejrůznější úlohy. Nejčastěji z psaní a počtů. Hlavní náplní naší rodiny bylo zemědělství, chov koní a život maximálně propojený s přírodou. Vlastně jsem vyrostla na hospodářském statku, obklopena rodinou, zvířaty, loukami a lesy, místa vzdáleného od nejbližší civilizace několik kilometrů. Milovala jsem to propojení s přírodou a zároveň se toužila přiblížit víc k lidem…

Velmi brzy jsem začala navštěvovat LŠU (dnešní ZUŠ) a věnovala se tam oborům sólový zpěv a hře na klavír. Po maturitě na gymnáziu v roce 1996 jsem studium hudby a jazyků prohloubila magisterským vzděláním na pedagogické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2001). V té době jsem byla aktivní postupně v několika hudebních seskupeních a jako zpěvačka působila do roku 2011.

Po ukončení VŠ studia jsem zakotvila v Praze v komerčním prostředí a profesně využívala především znalosti cizích jazyků. Velmi záhy jsem však zjistila, že chci žít jinde a trochu jinak, tedy v užším kontaktu s přírodou. Následoval můj pracovní přesun do oboru personalistiky a pak začátek mé pedagogické praxe jako učitelka v Základní umělecké škole, kde jsem vyučovala sólový zpěv, hru na klavír a hudební teorii. Souběžně jsem, jako lektorka německého jazyka vyučovala po dobu dvou let zaměstnance ve firmách v regionu Českého Ráje.

Čas postoupil dál a já se stala maminkou tří dětí. Nástupem do této rodičovské role se můj život výrazně změnil a obohatil.

Nabízím témata a poskytuji podněty, zprostředkovávám nejrůznější úhly pohledu a pozoruji míru zájmu. Podporuji, když je třeba, a na místo problémů se snažím vždy vidět zajímavé projekty. Raduji se s rodinou při nejrůznějším rukodělném tvoření, jako je malování, šití, ketlování a především navlékání korálí. Věnujeme se společně vaření, zahradničení a v rámci rodinné farmy profesionálnímu sušení ovoce. K našim nejoblíbenějším společným činnostem patří čtení příběhů a povídání si o nich. V neposlední řadě máme všichni rádi  kouzlo provozování hudby, a já jsem ráda, že v této oblasti mohu děti  provázet…

 

Zpět

Menu