KOLEGIUM

Waldorfská škola je tvořena z učitelů, dětí, rodičů, z budovy i z náplně výuky v jednotlivých třídách. Toto všechno se vzájemně ovlivňuje a podporuje. Kolegium má za cíl směřovat všechno toto dění ve waldorfské škole k zájmům duchovním, které jsou v denním životě snášeny na zem.

Společná práce na kolegiu vede k projasnění našich vlastních činností, které ve svých třídách praktikujeme. Kolegium velmi napomáhá také řešení různých problémů. Mohou to být problémy s konkrétními jednotlivými dětmi – k tomu je určen rozhovor o dítěti, nebo i řešení denních problémů.

Společné setkání všech zúčastněných kolegia dokáže vytvořit širší náhled na každodenní problémy. Většinou tímto probíráním problému na kolegiu se začne následně velmi brzy objevovat cesta k řešení.

Kolegium posiluje učitele v jejich činnosti a působí tak intenzivně na „bytost školy“. Duchovní cíle, které kolegium následuje, vycházejí ze základů antroposofie. Sbližování se s těmito výšinami se děje buď společnou četbou různých textů a jejich rozborem, eurytmií, či jinou uměleckou tvorbou – hudbou, výtvarným uměním, prací s hlínou apod.

Kolegium se schází každý týden ve čtvrtek. Účastní se ho všichni třídní i odborní učitelé, zástupce družiny a dobrovolně také asistenti či pan ředitel.

Menu