DRUŽINA A VOLNOČASOVÝ KLUB

Waldorfské třídy (ZŠ Kaplického) zajišťují pro své žáky ranní a odpolední družinu. Kapacita družiny je ale omezena a tak pro starší žáky zajišťuje spolek rodičů odpolední volnočasový klub.

PROVOZNÍ DOBA

Pro družinu: 6:30 do 7:55 (příchod nejdéle 7:45) a po obědě dle rozvrhu tříd a končí v 17:00.

Pro volnočasový klub: po obědě podle rozvrhu tříd do 15:30.

ČINNOSTI DRUŽINY A VOLNOČASOVÉHO KLUBU

V době od 14:00 do 15:00  klidový čas školní družiny, kdy probíhají pravidelné aktivity, často děti chodí ven a jsou mimo školní prostory. Proto je potřeba děti vyzvednout buď před nebo po tomto bloku.

Vychovatelky družiny:

Marcela Jirásková Cinková, cinkova@zs-kaplickeho.cz

Věra Lopraisová, lopraisova@zs-kaplickeho.cz

Telefon do ŠD – 770 167 011 , mimo čas provozních hodin ŠD.

Vychovatelky volnočasového klubu:

Martina Poloprutská, poloprutska@zs-kaplickeho.cz

Více informací k družině

Více informací k volnočasovému klubu

Platba klubu:

Číslo účtu spolku WIL: 2900585023/2010
Částka 1750,- Kč na první pololetí se hradí do konce září, částka 1750,- Kč na druhé pololetí se hradí do konce ledna. Doporučujeme uhradit obě částky (3500,-Kč) dohromady na celý školní rok.

Menu