DRUŽINA A VOLNOČASOVÝ KLUB

Waldorfské třídy zajišťují pro své žáky ranní a odpolední družinu a volnočasový klub. Doba družiny a klubu je stanovená po dohodě s rodiči a odpovídá jejich potřebám.

PROVOZNÍ DOBA

Od ledna 2021 dochází ke změně provozu školní družiny. Provoz je denně zahájen od 7:00. K této změně dochází v souvislosti s preventivními a protiepidemickými opatřeními.

Denně od 7:00 do 7:55 a po obědě dle rozvrhu tříd a končí v 16:30.

Telefon do ŠD:

1W – 770167011

2W – 773699942

ČINNOSTI DRUŽINY A VOLNOČASOVÉHO KLUBU

V době od 13:30 do 15:00  klidový čas školní družiny – kdy probíhají pravidelné aktivity, často děti chodí ven a jsou mimo školní prostory. Proto je potřeba děti vyzvednout buď před nebo po tomto bloku.

VYCHOVATELKY

Marta Ježková (vedoucí vychovatelka) – jezkova@zs-kaplickeho.cz

Ludmila Jilemnická – jilemnicka@zs-kaplickeho.cz

ZÁPIS A PLATBY

Kritéria pro zápis pro školní rok 2020/21 

Kapacita školní družiny je momentálně 50 míst.

Platba školní družiny (administrativa ZŠ Kaplického)

Informace k provozu ŠD 2020-2021 – platby, odchody… 

Vnitřní školní řád družiny najdete zde. V tištěné podobě je také k nahlédnutí na nástěnce ve školní družině.

Platba školního klubu (administrativa spolku rodičů WIL)

Variabilní symbol má každé dítě přidělený svůj (získá od zástupce spolku WIL – kontakt info@waldorfsketridyliberec.cz)
Číslo účtu spolku WIL: 2900585023/2010
Částka 1000,- Kč na první pololetí se hradí do konce září, částka 1500,- Kč na druhé pololetí se hradí do konce ledna. Doporučujeme uhradit obě částky (2500,-Kč) dohromady na celý školní rok.

Vážení rodiče, žádáme o podporu a dodržování zákazu telefonování učitelům po dobu jejich přímé vzdělávací nebo výchovné práce s dětmi. Pedagogové a vychovatelky se vám opravdu nemohou věnovat, neboť právě mají na starost vaše děti. Telefonování výrazně ovlivňuje pedagogickou činnost a může ohrožovat bezpečnost dětí. Děkujeme za pochopení.

KONTAKT

Kontakt na družinu je druzinawaldorf@seznam.cz.

Email prosím nepoužívejte na omlouvání dětí nebo k řešení věcí vyžadujících rychlou reakci.

Menu