Iva Benešová

třídní učitelka, terapeut, cvičitelka jógy

benesova@zs-kaplickeho.cz

Motto: „Mít srdce i oči dokořán, zhluboka se nadechnout a být sám sebou. Respektovat a být respektován.“

Miluji děti pro jejich čistou duši a radostné bytí. Spíše než učitelkou či vychovatelkou se cítím být dětem průvodkyní a oporou, aby mohly v bezpečí zkoumat a poznávat svět i sebe sama. Narodila jsem se v měsíci září ve městě Liberci. Kořeny mých rodičů sahají na jižní Moravu a na Vysočinu. Krásné dětství jsem prožila s rodiči a bratrem v přírodě v Máchově kraji. I naše tři děti jsme vedli ve spojení s přírodou k lásce ke všemu živému na tomto světě. Na toulkách po horách nabírám inspiraci a doplňuji životní síly. S vodou však zůstávám ve spojení po celý rok.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a velmi se zamilovala do výtvarného umění a psychologie. Tyto dva obory mě provázejí v mém životě neustále. Studovala jsem zdravotní tělesnou výchovu a jógu, praktikovala zenbudhistickou meditaci. Studium Aromaterapie a Goethovy nauky o rostlinách mi připomněly přístup k rostlinám, založený na meditativním vciťování se do přírodních
bytostí. Čtyři roky jsem studovala léčebnou pedagogiku a antoposofickou terapii.

Jako vedoucí Klubu zájmových činností jsem děti provázela výtvarným uměním i jógovým cvičením. V domácí škole jsem své děti učila hrou a putováním ročním koloběhem, našimi společnými prožitky s kalendářem, který je spojený s pamětí národa a zděděnými zvyky předků. Prakticky jsem používala metody Kritického myšlení ( RWCT ) při výuce výtvarné a ekologické výchovy na druhém stupni základní školy. Lektorovala jsem v mateřských centrech cvičení a masáže pro maminky s dětmi. Provázela děti v montessori mateřské a základní škole. Každé léto pořádám ozdravné a tvůrčí pobyty pro dívky.

Zajímám se od dob studií o Waldorfskou pedagogiku, pravidelně cvičím eurytmii a ve své léčitelské
praxi používám chirofonetiku jako metodu k nápravě řeči i psychických problémů u dětí.
Návštěvami galerií a koncertů krásné hudby harmonizuji a povznáším svou duši.

Zpět

Menu