Vynesli jsme Moranu, jaro už je tu…

21/3/2021

Do Velikonoc zbývají už jen dva necelé týdny. Je tu pátá postní neděle, které se lidově říká Smrtná, Smrtelná nebo taky Černá. Letos vyšla na 21. března. Má sice poněkud temný název, ale je plná veselí, radosti a naděje. Z vesnic a měst se vynáší smrt, která je symbolem zimy, nemocí, dlouhých nocí a všeho, co lidem škodí. Tím definitivně končí zima, začíná jaro a probouzí se nový život.

Je tradicí ve waldorfské škole, tuto událost spolu prožít. Tento rok to ale bylo jiné ….

I přes nepříznivou situaci dnešních dnů si děti s učiteli v rámci distanční výuky připomenuli lidové tradice, zvyky a pověry, které ctili a dodržovali naši předkové při starobylém slovanském obřadu vynášení smrti a vítání jara.

Některé děti si doma vyrobily Moranu a s rodiči ji vynesly, aby jaro a naděje přišly mezi nás.

Zde alespoň malá ochutnávka z domácích dílniček waldorfských žáků….

Menu