2. ROČNÍK

Do druhé třídy vstupuje většina dětí velmi suverénně, nadšeně a otevřeně vůči novým zážitkům. Tatam je nejistota z neznáma, která mnohé provázela počátkem první třídy. Děti se po prázdninách vracejí do školy mezi známé tváře a s velkým nasazením se pouštějí do rozvoje kamarádských vztahů. V atmosféře společného prožívání každý hledá své místo ve skupině, učí se ocenit dovednosti spolužáků a využívat své vlastní schopnosti ve prospěch celého kolektivu.

Nejen ve třídě děti zažívají, jak zapeklité mohou někdy být mezilidské vztahy. Nejrůznější sociální situace v nich prohlubují potřebu jasného vzoru, který by mohly s důvěrou následovat. Škola jim pomáhá oživit ve svém nitru obraz lidského ideálu, a to zejména při vyprávění křesťanských legend. Bajky zase představují lidské vlastnosti převlečené do zvířecího roucha. Třetím vyprávěcím žánrem druhé třídy jsou věrné příběhy o životě rostlin a zvířat v přírodě.     V epochách českého jazyka se děti seznamují s malým tiskacím písmem. Zatímco hledají pro písmenka krásné pravidelné formy, pomalu pronikají do těch nejzákladnějších zákonitostí říše slov a vět. Posléze, když od rodičů dostanou svou první, ručně psanou a ilustrovanou čítanku, se pozvolna pouští do prvních čtenářských krůčků.

Také říše čísel otevírá dětem nové komnaty. Spolu s početními skřítky se všichni zabydlí ve všech čtyřech aritmetických operacích v oboru do 100 a absolvují malý exkurz i do čísel daleko vyšších.

Pro 2. třídu je charakteristické prohlubování a rozšiřování všeho, co dostalo své základy v prvním ročníku. V hudební výchově se pokračuje ve hře na pentatonickou flétnu, známé i nové písničky se doprovázejí hrou na tělo i rytmickými nástroji a na řadu přicházejí i první pokusy o spojení více rytmických motivů. V barevných rozhovorech a příbězích, které děti ztvárňují při akvarelovém malování, teď vystupuje více „postav“. V kreslení forem získávají jednoduché formy svůj zrcadlový obraz a procházejí podivuhodnými proměnami. A než se děti začnou učit háčkovat, upletou si v pracovním vyučování hned několik roztomilých zvířátek.

Menu