Ve třetí třídě waldorfských škol se děti zabývají stavbou domu svých snů. Hlavním důvodem je vystavění si nového domu, nových jistot, neboť nevratně opouštějí rajskou zahradu dětství, ve které až doposud přebývaly. Bylo to celých devět let doslova souznění s celým okolím. A toto souznění, tato jednota, nyní končí. A aby byly děti ve svém novém vidění života jistí a spokojení, potřebuji si vybudovat nové opěrné zdi, vytvořit střechu plnou nových, dosud nepoznaných myšlenek. Tato stavba domu provází na fyzické úrovni duševní proměnu dětí, které tím velmi napomáhá. Děti opět zažívají, že vše v životě má smysl, vše je s nimi hluboce spojeno a učí se tak životu důvěřovat a hlavně se učí v životě tvořit. Tyto dovednosti, získané v dětství, se v dospělosti, jak sami víme, mnohokrát vyplatí. To, že si člověk umí poradit, že je pružný a hledá nová řešení, je v dnešní nestabilní době velmi přínosnou vlastností.

Se stavbou domu některým dětem pomáhali rodiče, některé domečky byly postaveny úplně samy dětmi. Důležitá byla také prezentace těchto domečků, kdy děti poprvé vystupovaly samy za sebe. Prezentace proběhla 1. října ve třídě 4. W. Každý ze čtvrťáků pojal prezentaci po svém, každý našel své originálním řešení. A z ozev mladších spolužáků je vidět, že namotivovat další ročníky, se nám určitě podařilo. Výstava domečků potrvá v chodbě waldorfských tříd v budově E TUL ještě do konce listopadu 2020. Jste srdečně zváni.