Adventní jarmark

10/12/2022

Advent je časem očekávání něčeho přicházejícího …… je to nálada velkého tajemství…… Sluneční světlo téměř pohaslo, světla uvnitř ale přibývá….  Všechny vnější vjemy utichají, aby uvnitř mohlo něco klíčit ……

Po 3 letech, konečně zase všichni na Adventním jarmarku, který se konal v sobotu 10. prosince v prostorách Waldorfských tříd v Liberci.

Nejprve jsme se na chvíli společně zastavili a užili si  hudební vystoupení žáků 6. třídy, děti z dramatického kroužku a Vánoční hru v podání rodičů s doprovodem sboru.

Teprve potom jsme se rozeběhli si užít stánků, kde naše děti prodávaly své výrobky s nemalým nadšením. 

Na závěr nás ještě čekal hudební bonbónek , vystoupení hudebního uskupení Hraje Rudolf.

 

 

Menu