1. ROČNÍK

Když ve škole projdete kolem prvňáčků, dýchne na Vás něco z pohádkové nálady a bezděky se Vám objeví úsměv na tváři. Jakoby tyhle děti zahaloval neviditelný obláček a dovoloval jim žít v krajině plné barev a představ, kam nedoléhají myšlenky dospěláckého světa. Zato tam ale běžně potkáváte víly a skřítky, to co my považujeme za židličky, tam tvoří prales, který se dá podlézat na mnoho způsobů, a malý kousek látky obyčejného člověka promění v princeznu, draka nebo kocoura.

S tímto světem učitel ve waldorfské škole počítá a bytosti malých prvňáčků oslovuje prostřednictvím pohádkových obrazů, ze kterých postupně vyvstávají písmena, čísla, početní operace i třeba řetízky háčkované na prstech. Obrazy z příběhů, melodiemi, barvami sytí učitel duši dítěte. Rytmickými pohyby, gesty, jež doprovází písně a sborové recitace, cvičeními na rovnováhu či hmat, drobnými ručními pracemi i obtížným pletením na jehlicích probouzí jeho tělo a cvičí vůli plně si vědom toho, že všechny tyto činnosti postupně povedou k probuzení myšlení.

Hlavními předměty v první třídě jsou český jazyk, matematika a kreslení forem.

V českém jazyce se děti učí poznávat a psát velká tiskací písmena. Postupují přitom tak jako kdysi naši předkové – od obrázku k písmenu. Učitel např. vypráví pohádku Hrnečku vař. Na tabuli nakreslí obrázek – dívku s maminkou a na stolečku hrneček plný sladké kaše. Z hrnečku se pak postupně vyloupne písmenko H. Z probraných písmen děti tvoří slova, píší je, a co zapíší i čtou. Opravdově číst se však začnou učit až ve 2. třídě. Čtení je záležitostí velmi intelektuální, a síly, které by na ně prvňáček spotřeboval, by mu chyběly jinde.

V matematice učitel děti seznamuje s čísly a formou příběhů zavádí první početní operace. Děti se učí chápat princip sčítání, odčítání, násobení i dělení. Zpaměti se za pohybu nebo předávání pytlíčků učí násobkové řady.

Obdivuhodnou paměť dětí a jejich schopnost nápodoby se využívá i v hodinách cizích jazyků. V básních, písních a hrách si děti postupně osvojují slovní zásobu a a přímou formou tak zažívají kvalitu jazyka.

Menu