Waldorfské třídy v Liberci přivítaly  1. září  nové prvňáčky. Svůj první školní den zahájili v aule Technické Univerzity v Liberci společně se svými rodiči, kolegiem (sborem waldorfských učitelů) a staršími spolužáky. Přivítání proběhlo v příjemném, přátelském duchu. Kolegium zahrálo a zazpívalo několik písní. Krátce promluvil pan ředitel ZŠ Kaplického Pavel Zeronik, zástupce kolegia Iva Libuše Benešové, třídní učitelka Hana Novotná a zástupce Waldorfské iniciativy Liberec Jana Dusilová.

Pak už si každého prvňáčka odváděl spolužák z vyšší třídy, předal mu slunečnici a všichni společně jsme odcházeli do nové první třídy. Na chodbě před waldorfskými třídami nás zpěvem přivítali druháci a čtvrťáci a děti se poprvé posadili do školní lavice. Všichni prvňáčci si vybrali svého “ochránce do školních let” – vlněného andělíčka, kterého jim vyrobila jejich paní učitelka. Pak už byl čas poprvé se postavit před tabuli a nakreslit na ni svoji první přímku a zahájit tak svůj “život školáčka”.

První den ve škole byl pro nás všechny krásný den – plný dojmů, zážitků, začátků nových přátelství….

Přeji našim dětem hodně chuti a radosti v jejich cestě školními léty!

Hana Novotná