V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.

WALDORFSKÉ TŘÍDY LIBEREC

První státní waldorfská třída v Liberci byla otevřena 4. září 2017 v budově ZŠ Gollova jako odloučené pracoviště ZŠ Kaplického. Tomuto slavnostnímu aktu předcházely 4 roky snažení všech členů spolku Wrabec Liberec. Mimo jiné to bylo roční domácí vzdělávání prvňáčků ve Světlé pod Ještědem, dále pak nespočet přednášek, kurzů, výstav a seminářů.

CO SE U NÁS DĚJE

PRINCIPY WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

  • Tvořím, poznávám a rostu – proto pěstujme zvídavost a umělecké cítění v každém okamžiku prožitém ve škole.
  • Spolupráce je více než soutěž – proto se od prvního okamžiku učíme pomáhat si.
  • Nedělám-li chyby, nedělám nic – tedy bez experimentu a rozbitých kolen není vývoje.
  • Rodič a učitel je můj nejdůležitější partner – chci zažít, že i dospělí se ještě dokáží učit a vyvíjet.
  • Waldorfská škola je pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče – smysluplnost pedagogické práce je závislá na harmonickém vztahu školy a rodiny.

WALDORF 100

 

Podívejte se na video publikované k oslavám 100 let od založení první waldorfské školy.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ WALDORFSKÉ TŘÍDY
V LIBERCI

 

Podívejte se jak vypadalo slavnostní otevření Waldorsfké třídy v Liberci.

PROČ WALDORF?

Krátký film seznamuje s formou a principy waldorfského vzdělávání v Marin Waldorf School v USA  pohledem rodičů, pedagogů a absolventů této školy. Toto podání je natolik  srozumitelné, že má zajisté co říci i českému zájemci o waldorfskou pedagogiku.

SPOLUPRACUJEME

Pokud byste chtěli s námi spolupracovat, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi s vámi spolupráci probereme.

Menu