VZNIK ŠKOLY

První státní waldorfská třída v Liberci byla otevřena 4. září 2017 v budově ZŠ Gollova jako odloučené pracoviště ZŠ Kaplického. Tomuto slavnostnímu aktu předcházely 4 roky snažení všech členů spolku Wrabec Liberec.

Mimo jiné to bylo roční domácí vzdělávání prvňáčků ve Světlé pod Ještědem, dále pak nespočet přednášek, kurzů, výstav a seminářů. Založení napomohlo také již 5 let probíhající pravidelné cvičení eurytmie či společné čtení knih Rudolfa Steinera. Poslední šťastnou kapkou do našeho vínku byla podpora našich snah Městem Liberec, zvláště pak panem náměstkem Ivanem Langrem, a plná důvěra pana ředitele ZŠ Kaplického Pavla Zeronika.

Nyní přebírají péči o třídy sami rodiče a kolegium učitelů, kteří spolu s dětmi tvoří 3 pevné pilíře waldorfské školy.

Tento „malý“ zázrak – státní waldorfské třídy se budeme snažit utvářet co nejsvědomitěji, s citem pro krásu a na základě jasných myšlenek, neboť:

„ Myslím-li světlo, svítí má duše, svítí-li má duše, září Země jako hvězda, září-li Země jako hvězda, stávám se úplným člověkem.“ R. S.

Za kolegium učitelů Tereza Hrůzová, 3. 11. 2017

Menu